Gebruikt u geneesmiddelen dan adviseer ik u om (vooral bij hoge doseringen) voorzichtig om te gaan met Pure CBD producten. Staat uw medicijn niet in de lijst of uw twijfelt of u de producten kunt gebruiken? Stem dit dan af met uw behandelend arts. U kunt uw vraag ook via mij stellen. Ik leg uw vraag voor aan een gediplomeerd apotheker (let op: dit is geen arts) en koppel het antwoord zoals gegeven aan u terug. Gebruik hiervoor het contactformulier onder aan deze pagina. 

Betreffende geneesmiddelen:

Helaas mogen wij dit niet meer publiceren omdat dit in strijd is met de artikelen 1 lid 1 sub b en 84 van de Geneesmiddelenwet. CBD is namelijk een voedingssupplement. Wanneer het wel op de site vermeld wordt, wordt het gezien als een ongeregistreerd geneesmiddel en zullen er boetes volgen.

Heeft u vragen omtrent de producten, toepassingen, gebruik, medicijnen en/of contra-indicaties neem dan gerust contact met mij op.


Contactformulier voor vragen over contra-indicaties*

Vul hieronder uw vraag in. 
*Pure CBD-olie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.​ Voor de volledigheid verwijs ik u naar de pagina 'belangrijke informatie'.

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.